نشست های خیر ماندگار - برچسب:نشست های خیر ماندگار

برچسب:نشست های خیر ماندگار

سلسه نشست های خیر ماندگار

https://t.me/WikiNiki/1542

سلسه نشست های خیرماندگار؛ امر خیر در جامعه شهروندی فرانسه دوشنبه 30 بهمن، ساعت 15 تا 17 بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب، بعد از پل نصر(گیشا)،پلاک 139