نیک اندیش - برچسب:نیک اندیش

برچسب:نیک اندیش

بیمارستان وقفی، احسان ماندگار برای رفاه مردم

/waqfi-shafa-yahyaan-hospital/

بیمارستان شفا یحیاییان که امروز نماد ارتوپدی کشور به شمار می‌آید، بخشی مهم از نیاز بیماران این حوزه را از سراسر کشور برطرف می‌کند. این بیمارستان پر آوازه کشور، در محدوده کنونی میان میدان بهارستان و خیابان مجاهدین اسلام جای گرفته و بر اساس سنت دیرینه وقف بنا نهاده شده است. پیشینه این...