هشتگ کمپین - برچسب:هشتگ کمپین

برچسب:هشتگ کمپین

راهنمای استفاده از هشتگ برای موسسات خیریه

/help-use-hashtags-for-charity/

موسسات خیریه همواره با مددجویان و نیکوکاران در ارتباط هستند در گذشته این ارتباط بیشتر رو در رو یا از طریق واسطه ها انجام می گرفت اما در حال حاضر با گسترش ابزار های ارتباطی، در فضای مجازی صورت می گیرد. موسسه های خیریه و نیکوکاران با استفاده از ابزار های ارتباطی کار های مختلفی همچون اطلاع...