هفته صرفه جویی در مصرف آب - برچسب:هفته صرفه جویی در مصرف آب

برچسب:هفته صرفه جویی در مصرف آب

چگونه مردم را به صرفه جویی در مصرف آب تشویق کنیم؟

/invitation-to-save-water/

یک کارشناس علوم اجتماعی به بهانه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب با تحلیلی بر برخی از مهم‌ترین موانع در تحقق مصرف صحیح آب و با اشاره به اینکه تا به امروز روش‌های آگاهی‌رسانی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب موفق نبوده است، عنوان کرد: باید از روش‌های ملموس‌تر سود جست. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از...