همدلی - برچسب:همدلی

برچسب:همدلی

بیشتر ما درباره همدلی و نیکوکاری کاملاً در اشتباه هستیم!

/dangers-good-intentions/

آیا امکان دارد که هم‌ذات‌پنداری با دیگران آسیب‌هایی در پی داشته باشد؟ آیا اصلاً کسی هست که مخالف همدلی باشد؟ بله، پل بلوم، استاد روان‌شناسی دانشگاه ییل. نویسنده کتابی جدید با عنوان «علیه همدلی »، نشان می‌دهد همدلی، هر قدر هم خیرخواهانه باشد، راهنمای مناسبی برای استدلال اخلاقی نیست. از آن...

بوی خوش همدلی و همراهی

/sympathy-agha-rahmat/

نزدیک غروب نانوایی آقا «رحمت» شلوغ و پرمشتری است. مثل همیشه با لبخند با مشتریان گرم می‌گیرد. هرچند به مدد دستگاه‌ های جدید پخت نان، دیگر خبری از آن تنورهای قدیمی داخل نانوایی نیست که هرم آتشش تا صف مشتریان هم می‌رسید. همدلی اهالی نیکوکار، نمازگزاران مسجد و نانوای دوستداشتنی خیلی ها را به...