ویدئو تبلیغاتی - برچسب:ویدئو تبلیغاتی

برچسب:ویدئو تبلیغاتی

راهنمای استفاده از ویدئو برای خیریه ها و سازمان های مردم نهاد؛

/how-to-make-a-good-video-for-charities/

ویکی نیکی همواره در تلاش است که با ارائه راهکارها و توصیه هایی، به بهبود عملکرد و کیفیت خدمات خیریه ها و سازمان های مردم نهاد کشور کمک نماید. یکی از موارد مهمی که اغلب از دید مسئولان خیریه ها و سازمان های مردم نهاد دور می ماند، فعالیت های جانبی خیریه ها است که ممکن است در نگاه نخست چندان...