کارداوطلبانه

چالش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در موسسات خیریه

/strategic-management-in-charities

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در هر سازمانی یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد آن به شمار می‌رود و موسسات موفق همواره ارزش خاصی برای برنامه‌ریزی استراتژیک، قائل هستند.


چگونه در عین ایجاد یک تغییر، درآمد هم داشته باشیم.!!

/humanitarian-job-guide

کتاب «مشاغل نوع‎دوستانه؛ چگونه در عین ایجاد یک تغییر، درآمد هم داشته باشیم» از مردم و جوانان دعوت می‎کند تا با ترکیب علاقه، هدف و مهارت‌ خود به دنبال شغلی بروند که بر هدفی والا و انسانی، متمرکز است.