کانون خیریه سندروم داون ایران - برچسب:کانون خیریه سندروم داون ایران

برچسب:کانون خیریه سندروم داون ایران

کانون خیریه سندروم داون ایران

/down-syndrome-charity/

کانون خیریه سندروم داون ایران حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 16867 تاریخ تاسیس 1382 نام مسئول پوران دخت ایرانی وب سایت www.dsciran.com تلفن 66919627 آدرس خیابان توحید بین فرصت وشهید طوسی،بن بست شهید ابوالفضل حاج...