کلاس آنلاین - برچسب:کلاس آنلاین

برچسب:کلاس آنلاین

ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت با کارآفرینی اجتماعی

/social-entrepreneurship-online/

آیا شما فردی هستید که دغدغه‌ افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه را دارید؟ آیا یک فرد دارای معلولیت هستید که برای ارتقای کیفیت زندگی خود در تلاش‌اید؟ آیا یک کارآفرین هستید که می‌خواهید ابزار کارآفرینی اجتماعی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی افراد دارای معلولیت به کار گیرید؟ اگر...