کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه محک - برچسب:کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه محک

برچسب:کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه محک

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه محک

/dental-clinic-of-mahak-charity/

روابط عمومی موسسه خیریه محک ، چگونگی ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی به کودکان تحت درمان در این موسسه را توضیح داد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از ایسنا ، عوارض حاصل از شیمی درمانی و پرتو درمانی روی دندان تأثیر زیادی می‌گذارد. استفاده از این دو روش که تنها روش‌های درمانی شناخته...