کمپین خرید کفش - برچسب:کمپین خرید کفش

برچسب:کمپین خرید کفش

گزارش موفقیت کمپین اجرای «خرید کفش برای 600 خانواده در جکیگور»

/shoes-shopping-campaign/

کمپین نیکوکاری «خرید کفش برای 600 خانوار در جکیگور» توسط دکتر سامان نورمحمدیان راه اندازی شد. این کمپین برای اجرا به کمک خیرین و نیکوکاران نیاز داشت که خوشبختانه این مبلغ از طریق سایت فاندینو جمع آوری شد. معرفی کمپین خرید کفش برای 600 خانوار در جکیگور توسط سایت فاندینو آقای سامان نورمحمدیان تحصیلات...