کمپین های لوازم التحریر - برچسب:کمپین های لوازم التحریر

برچسب:کمپین های لوازم التحریر

تقلید کورکورانه؟! یا الگوبرداری؟! نگاهی به کمپین های خارجی لوازم التحریر

/performance-evaluation-of-stationery-campaigns/

چندی پیش مطلبی با عنوان « نگاهی بر کمپین‌های لوازم التحریر؛ اثربخشی؟! یا اتلاف منابع؟! » منتشر کردیم که در آن به بررسی و تحلیل برخی کمپین‌های داخلی پرداختیم. به دنبال درخواست شما، در خصوص بررسی نمونه کمپین‌های خارجی لوازم التحریر، در اینجا به معرفی بعضی از آن‌ها می‌پردازیم. امیدواریم که...