کمپین پل آرزوها - برچسب:کمپین پل آرزوها

برچسب:کمپین پل آرزوها

کمپین «هفت هزار هفت سین»

/hafthezar-haft-sin-campaign/

موسسه خیریه امام علی پیش تر کمپینی با عنوان «پل آرزو» با هدف برآوردن آرزو های کودکان محروم به راه انداخته بود. حال با فرارسیدن عید نوروز در ادامه همین راه، کمپین «هفت هزار هفت سین» راه اندازی کرده است. موسسه خیریه امام علی (ع) به عنوان سازمانی مردم نهاد با اخذ مجوز فعالیت ملی از وزارت کشور...