کمپین چهارشنبه مهربانی - برچسب:کمپین چهارشنبه مهربانی

برچسب:کمپین چهارشنبه مهربانی

کمپین چهارشنبه مهربانی

/wednesday-kindness-campaign/

کمپین چهارشنبه مهربانی همزمان با فرا رسیدن چهارشنبه سوری در راستای دعوت مردم برای جایگزینی هزینه برای مواد آتش‌زا و خطرناک و اختصاص آن در جهت خرید حلزون‌های شنوایی برای کمک به تهیه و جراحی حلزون شنوایی کودکان ناشنوای نیازمند تشکیل شده است. بنیاد کیش مهر کتایون(کمک) ، حامی کودکان نیازمند...