کمپین کوچه گردان عاشق - برچسب:کمپین کوچه گردان عاشق

برچسب:کمپین کوچه گردان عاشق

آیین «کوچه گردان عاشق» جمعیت امام علی(ع)

/koche-gardan-asheq-campaign/

کوچه گردان عاشق ، طرح جمعی امام علی (ع) است که از سال 1378 اجرا می‌شود در این طرح کیسه‌های مایحتاج مورد نیاز یک ماهه هزاران خانواده محروم توسط نیکوکاران و خیرین تامین و توسط دانشجویان و داوطلبان در شب های قدر توزیع می‌شود. در این طرح، کیسه های مایحتاج مورد نیاز یک ماهه هزاران خانواده محروم...