کمپین یک نهال چند خشت - برچسب:کمپین یک نهال چند خشت

برچسب:کمپین یک نهال چند خشت

کمپین«یک نهال، چند خشت»

/yek-nahl-chand-khesht-campaign/

جمعيت امداد دانشجويى_مردمى امام على(ع) با همکاری سازمان مردم نهاد درختکاران؛ طرح مشترک «یک نهال چند خشت» را راه اندازی کرده اند. این کمپین با هدف خريد و ساخت خانه علم براى بيش از دويست كودک درگير چرخه كار و حفظ و گسترش محيط زيست كشور ایجاد شده است. کمپین «یک نهال چند خشت» در بازارچه خیریه...