کوچه گردان عاشق - برچسب:کوچه گردان عاشق

برچسب:کوچه گردان عاشق

«اسنپ فود» به کمپین «آیین کوچه‌ گردان عاشق» پیوست.

/snappfood-and-koche-gardan-asheq/

«اسنپ فود» به «آیین کوچه‌ گردان عاشق» جمعیت امام علی (ع) پیوست. «آیین کوچه‌ گردان عاشق» طرحی است که از سال 1378 اجرا می‌شود در این طرح کیسه های مایحتاج مورد نیاز یک ماهه هزاران خانواده محروم توسط نیکوکاران و خیرین تامین و توسط دانشجویان و داوطلبان در شب‌های قدر توزیع می‌شود. در ماه مبارک...