ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

حوزه فعالیت سلامت
موضوع فعالیت موسسات خیریه مشاوره
محدوده فعالیت ایران
مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی 
شماره ثبت 19763 
تاریخ تاسیس 1385
نام مسئول علی ضرابی
وب سایت  www.irannokhaa.ir
تلفن 02144270566
آدرس طرشت , بلوار شهید گلاب , خیابان شهید صلاحی بلـوار صـفاریه , خیـابان عابـدی , خیابان مریـم , انتهـای مریم , مجـتمع شقایق 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.