شخصیت نیکوکاری شما

هرساله 1.4 میلیارد نفر در جهان به خیریه ها کمک می کنند. اما انگیزه کمک به دیگران چیست؟ برای آنکه به صورت اثربخش تری کمک کنیم، شاید بهتر باشد ابتدا بدانیم جزء کدام دسته از نیکوکاران هستیم و چه انتظاری از کمک کردن داریم.

پاسخ به سوالات زیر صرفاً 3 دقیقه زمان خواهد برد.

لطفاً تنها یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

 

شروع آزمون