فرم کارِ داوطلبانه

چنانچه تمایل دارید با توجه به تخصص و مهارت خود به عنوان «نیروی داوطلب» به یکی از موسسات خیریه، معرفی شوید، فرم «کارِ داوطلبانه» را با دقت پُر نموده و منتظر تماس کارشناسان «ویکی‌نیکی» باشید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
جنسیت را انتخاب کنید.
محل سکونت را بنویسید. محل سکونت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

نام موسسه را بنویسید. نام موسسه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
سایر تخصص‌ها و توضیحات بیشتر را بنویسید. سایر تخصص‌ها و توضیحات بیشتر را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. سایر تخصص‌ها و توضیحات بیشتر را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...