جستجوی پیشرفته

نیازهای روز

جمع‌سپاری مالی موفق؛ برای پسربچه نیازمند پیوند مغز استخوان
جمع‌سپاری مالی موفق؛ برای پسربچه نیازمند پیوند مغز استخوان

جمع‌سپاری مالی برای « حسن »، پسربچه نیازمند به پیوند مغز استخوان ، در سامانه کراودفاند « دونیت » با موفقیت به پایان رسید.

فاطمه ولی‌محمدی
0
کمپین بشقابت رو شریک شو (6)
کمپین بشقابت رو شریک شو (6)

کمپین بشقابت رو شریک شو همسو با طرح جهانی یونیسف در راستای کمک به نیازمندان غذا

فاندینو
0
تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان
تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان

تامین سلامت و درمان 43 نفر از معلولین عزیز و از کار افتادگان با دستان پرسخاوت شما مهربانان

مهربانه
0

کمپین‌ها

جمع‌سپاری مالی موفق؛ برای پسربچه نیازمند پیوند مغز استخوان
جمع‌سپاری مالی موفق؛ برای پسربچه نیازمند پیوند مغز استخوان

جمع‌سپاری مالی برای « حسن »، پسربچه نیازمند به پیوند مغز استخوان ، در سامانه کراودفاند « دونیت » با موفقیت به پایان رسید.

فاطمه ولی‌محمدی
0
کمپین بشقابت رو شریک شو (6)
کمپین بشقابت رو شریک شو (6)

کمپین بشقابت رو شریک شو همسو با طرح جهانی یونیسف در راستای کمک به نیازمندان غذا

فاندینو
0
تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان
تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان

تامین سلامت و درمان 43 نفر از معلولین عزیز و از کار افتادگان با دستان پرسخاوت شما مهربانان

مهربانه
0

تازه ترین موسسات