آسیب های اجتماعی

گزارشی از فعالیت اورژانس اجتماعی در سال 96

/emergency-social-activities-1396

آماری از فعالیت‌های اورژانس اجتماعی در سال 1396، شرح خدمات  اورژانس اجتماعی  سازمان بهزیستی با ما همراه باشید...


معرفی خط ملی مشاوره اعتیاد

/national-line-of-addiction

در این نوشتار خواهیم خواند:  معرفی خط ملی اعتیاد | معرفی خدمات خط ملی اعتیاد | مشاوره تلفنی اعتیاد | معرفی کمپ‌های معتبر در تهران و سهرستان


طلسم بررسی کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» شکست!

/children-s-rights-bill

بنابر آمار موجود، از آبان سال 1396 تا فروردین ماه سال 1397، ۱۶ هزار مورد کودک آزاری گزارش و ثبت شده که البته اورژانس اجتماعی بهزیستی معتقد است آمار واقعی بسیار بیشتر از این میزان برآورد می‌شود. آیا تصویب و اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، می‌تواند در کاهش آسیب‌های مرتبط بر اطفال مؤثر باشد؟