آگاهی رسانی

چگونه شهروندان را به صرفه جویی در مصرف آب تشویق کنیم؟

/invitation-to-save-water

در گرم‌ترین فصل سال، هفته‌ای با عنوان «هفته صرفه‌جویی در مصرف آب» نامگذاری شده است. مشابه این هفته، در کشورهای دیگر نیز مرسوم است و هدف آن، جلب توجه عموم مردم و نخبگان به مسئله «آب»، می‌باشد. ولی روش‌های آگاهی‌رسانی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب، تا به امروز چه میزان موفق بوده‌اند؟! آیا نباید از روش‌های ملموس‌تر استفاده کرد؟!...