اشتغال روستایی

طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی

/rural-employment

مطابق ابلاغ سیاست‌های اقتصادمقاومتی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه بودجه سال 1396؛در راستای اشتغالزایی و تقویت تولیدات داخلی، طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را با اعطای تسهیلات مربوطه در دستور کار قرارداده است.