انجمن حمایت از کودکان - برچسب:انجمن حمایت از کودکان

برچسب:انجمن حمایت از کودکان

بررسی مشکلات آموزشی کودکان افغان

/educational-problems-for-afghan-children/

زندگی مردم افغان به دلیل قوانین گوناگون کشورهای میزبان آنان، با مشکلات فراوانی رو به رو است. از جمله این مشکلات می توان به عدم دسترسی این گروه به امکانات آموزشی اشاره کرد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از انجمن حمایت از کودکان این محرومیت منجر به عدم توانمندی این گروه در کشورهای میزبان آنان...