بهنام دهش پور

نمایشگاه تصویرسازی «سعیده واشقانی»

/exhibition-imagination-saeedeh-vasheqani

این نمایشگاه  از ٢۶ و ٢٧ بهمن‌ماه در نگارخانه موسسه خیریه بهنام دهش‌پور برگزار می‌شود.