جذب مخاطب

داستان سرایی اصولی، آهنربای مخاطبان خیریه‌ها

/good-story-of-the-secret-of-the-success-of-charity

اکثر خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در داستان‌گویی ضعف دارند و از این واقعیت غافل‌اند که بازگویی داستان‌های سازمان‌شان می‌تواند چه حد برای مخاطبان جالب باشد و آن‌ها را جذب نماید. در این نوشتار به طور خاص در مورد داستان‌سرایی موسسات خیریه، ضرورت و اصول آن صحبت می‌شود.