جعیت امام علی

کمپین نجات عباس

/abbas-campaign

آیین طفلان مسلم برای آزادسازی نوجوانان از قصاص برگزار می‌شود و این بار کمپین نجات عباس، با ما همراه باشید...