حقوق شهروندی

چگونه شهروندان را به صرفه جویی در مصرف آب تشویق کنیم؟

/invitation-to-save-water

در گرم‌ترین فصل سال، هفته‌ای با عنوان «هفته صرفه‌جویی در مصرف آب» نامگذاری شده است. مشابه این هفته، در کشورهای دیگر نیز مرسوم است و هدف آن، جلب توجه عموم مردم و نخبگان به مسئله «آب»، می‌باشد. ولی روش‌های آگاهی‌رسانی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب، تا به امروز چه میزان موفق بوده‌اند؟! آیا نباید از روش‌های ملموس‌تر استفاده کرد؟!...


ارتقای فرهنگ عمومی، برای داشتن جامعه‌ای سالم!

/culture-and-society

با وجود این‌که هنوز تعریف جامعی از «فرهنگ عمومی» وجود ندارد ولی با اصطلاحی پیچیده در این زمینه روبرو هستیم، آن‌چه که مسلم است این است که فرهنـگ همواره در رابطه با جامعه تعریف شده است. اما رابطه فرهنگ عمومی و جامعه چیست؟