خیریه آلا

خیریه آلا از اهداف برگزاری همایش ملی خیر ماندگار می‌گویید

/meeting-congress-ala-charity

جلسه ستاد اجرایی دومین همایش ملی خیر ماندگار با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد، ادامه خبر...