خیریه کودکان فرشته اند - برچسب:خیریه کودکان فرشته اند

برچسب:خیریه کودکان فرشته اند

خیریه کودکان فرشته اند؛ طرح شادی فرشته ها(عیدانه)

https://t.me/WikiNiki/1618

طرح شادی فرشته ها(عیدانه)؛ لباس شب عید و بسته غذایی عید کودکان نیازمند و بیمار است، هزینه لباس شب عید هر فرشته و بسته غذایی خانواده "صد و پنجاه هزار تومان" می باشد.

انجمن کودکان فرشته اند

/koodakan-charity/

موسسه خیریه کودکان فرشته اند حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 40589 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول سید نصیر الدین موسوی نژاد وب سایت www.koodakancharity.ir تلفن 77586348 آدرس تهران، خیابان دماوند، قبل از میدان امام حسین،...