خیریه کودکان فرشته اند

انیمیشن ایرانی سفری به لیدوما ؛ به قهرمانی کودکان سرطانی

/iranian-animation-lidoma

«خیریه کودکان فرشته‌اند» به کمک «خانه انیمیشن» کاری را ساخته‌اند که قهرمان‌ های آن دو کودک مبتلا به سرطانند، جزییات بیشتر از این انیمیشن همراه ما باشید ...