راهنمای شرکت ها - برچسب:راهنمای شرکت ها

برچسب:راهنمای شرکت ها

آیا تنوع در مهارت های اعضای هیئت مدیره موجب بهبود عملکرد موسسات خیریه خواهد شد؟

/skills-in-board-of-directors/

برای تشکیل هیئت مدیره موسسات مردم نهاد باید سراغ کسانی رفت که علاوه بر داشتن مهارت های مدیریتی، پیگیری اهداف سازمانی موسسه را در اولویت کارهای خود قرار داده و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، به جایگاه خود در هیئت مدیره موسسه نگریسته و ایفای نقش می کنند. " کریس اندرسون " مدیر ارشد اجرایی در...