راهنمای شرکت ها

تجارت منصفانه چیست؟

/what-is-fair-trade

تجارت منصفانه مشارکتی است بر اساس گفتگو، احترام و شفافیت که در جستجوی یافتن برابری بیشتر در تجارت بین الملل است. تجارت منصفانه با ارائه شرایط بهتر تجاری و تضمین حقوق تولید کنندگان و کارگران آسیب پذیر به توسعه کمک می‌کند. در این نوشتار با اصول تجارت عادلانه آشنا خواهید شد...