زنان سرپرست خانواده

9 راهکار ساده برای تولید زباله خانگی کمتر!

/reduce-household-waste

همه ما مسئول آینده زمین و محافظت از آن هستیم و باید از تخریب آن جلوگیری کرده و آن را به آیندگان تحویل دهیم. بهترین و ساده‌ترین راه‌ مهربانی با محیط‌ زیست، کاهش تولید زباله در خانه است.می‌توان به‌ سادگی وقت و مقدار زیادی هزینه که صرف تفکیک و بازیافت و نابود کردن زباله‌ها می‌شود را کاهش داد، اما چگونه؟! با ما همراه باشید...