سازمان مواد مخدر - برچسب:سازمان مواد مخدر

برچسب:سازمان مواد مخدر

خط ملی مشاوره اعتیاد

/national-line-of-addiction/

سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر با مشارکت یکدیگر، خط ملی اعتیاد را با شماره 09628 راه اندازی نموده اند. هدف از احداث این خط پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد می باشد. خط ملی اعتیاد ارائه دهنده مشاوره تلفنی به مردم است و بیشتر تماس ها دریافتی از طریق خانواده...