عصر نیکی

نقد و بررسی کتاب «ژاکت آبی» در نشست «کتابانه»

/ketabane4

در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «عصرِ نیکی» با عنوان «کتابانه»، کتاب «ژاکت آبی» با حضور «جواد تمنانلو» مترجم این کتاب، نقد و بررسی می‌‌شود.