فناوری ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر کار خیر

/digital-currency

دیگر ورود رمزارزها یا پول‌های دیجیتالی به حوزه خیریه و امور بشردوستانه بر کسی پوشیده نیست. ما نیز در اینجا با اشاره به تاثیر این پول‌های مجازی و دیجیتالی...