موسسه خیریه مهرگیتی

نگاهی بر کمپین‌های لوازم‌التحریر، اثربخشی؟! یا اتلاف منابع؟!

/introducing-stationery-campaigns

نگاهی به اثر بخشی کمپین های هدیه لوازم التحریر موسسات خیریه ایرانی، بررسی نقاط قوت و ضعف آن‌ها  و نحوه بسته‌بندی و توزیع لوازم التحریر