موسسه محک

مسئولیت اجتماعی، فصل مشترک بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های مردم‌نهاد

/arasb-ahmadian-interview

در این نوشتار شرح کامل مصاحبه دکتر «آراسب احمدیان»، مدیر عامل موسسه خیریه محک با جهان اقتصاد را می‌خوانیم، وی توسعه و رشد پایدار جامعه را در گرو همکاری سه بازوی اصلی جامعه می‌داند...