نمایشگاه الکامپ

ایرانسل و مسئولیت های اجتماعی

/irancell-csr

ایرانسل به عنوان برترین اپراتور کشور تا به امروز، در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود حامی مالی بزرگ‌ترین رویدادهای مهم ورزشی و حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات بوده است و همچنان با نگاه ویژه به این بخش از وظایف خود عمل می‌کند. در این نوشتار با فعالیت‌های اجتماعی ایرانسل در مسیر مسئولیت اجتماعی آن، آشنا خواهید شد...