نهادهای حکومتی

طلسم بررسی کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» شکست!

/children-s-rights-bill

بنابر آمار موجود، از آبان سال 1396 تا فروردین ماه سال 1397، ۱۶ هزار مورد کودک آزاری گزارش و ثبت شده که البته اورژانس اجتماعی بهزیستی معتقد است آمار واقعی بسیار بیشتر از این میزان برآورد می‌شود. آیا تصویب و اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، می‌تواند در کاهش آسیب‌های مرتبط بر اطفال مؤثر باشد؟