کار خیر

ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر کار خیر

/digital-currency

دیگر ورود رمزارزها یا پول‌های دیجیتالی به حوزه خیریه و امور بشردوستانه بر کسی پوشیده نیست. ما نیز در اینجا با اشاره به تاثیر این پول‌های مجازی و دیجیتالی...


تاثیر کار خیر بر سلامت روان

/impact-of-doing-good-on-mental-health

سلامت و بهداشت روان  افراد از جمله موضوعاتی که برای تحقق جامعه‌ای سالم و کم استرس حائز اهمیت است. جامعه‌ای امن که انسان‌ها در آن احساس آرامش بیشتری می‌نمایند.