کمپین بی زباله - برچسب:کمپین بی زباله

برچسب:کمپین بی زباله

با استفاده از 9 راهکار ساده زباله خانگی کمتری تولید کنیم!

/reduce-household-waste/

دلتان برای قطع شدن یک درخت و خشک شدن یک رودخانه می‌سوزد. در دامان طبیعت از دیدن زباله‌های پلاستیکی ناراحت می‌شوید و دیدن اخبار مربوط به گونه‌های در حال انقراض حیوانات ناراحتتان می‌کند. همه این‌ها یعنی شما یک دوستدار محیط‌ زیست هستید. همه ما مسئول آینده زمین و محافظت از آن هستیم و قرار است...