کمپین بی زباله

داستان های زندگی بدون پلاستیک

/life-without-plastic

آیا می‌دانید در سال ۱۳۹۴، میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل ۵۰۰ تن در روز می‌باشد؟! آمارها نشان می‌دهند که هر فرد تهرانی به طور متوسط روزانه ۳ پلاستیک، وارد چرخه محیط زیست می‌کند -یعنی روزانه 1000‌تن پسماند پلاستیکی- این در حالیست که صرفه جویی یک کیسه پلاستیکی در هفته توسط هر خانوار ایرانی می‌تواند از مصرف حدود یک میلیارد کیسه پلاستیکی در سال جلوگیری کند. شما برای کاهش استفاده از پلاستیک در زندگی، چه کمکی می‌کنید؟