ویکی‌نیکی چیست؟

«ویکی‌نیکی» به خیریه‌ها در دیجیتالی شدن و حضور موثر آن‌ها در فضای مجازی، کمک می‌کند تا از طریق همگام شدن با تکنولوژی‌های روز دنیا، عملکرد خود را بهبود بخشند.

«ویکی‌نیکی» در راستای اثر بخشی فعالیت‌های خیرخواهانه در جامعه و افزایش شفافیت عملکردی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، به ارائه خدمات نوین در حوزه نیکوکاری، می‌پردازد.

ساز و کارهای عملکردی پلتفرم «ویکی‌نیکی» را به صورت جامع در بخش سئوالات متداول بخوانید.