ویکی‌نیکی چیست؟

«ویکی‌نیکی» پلتفرمی است که به خیریه‌ها در دیجیتالی شدن و همگام شدن با تکنولوژی‌های روز دنیا، به منظور ارتقاء و بهبود عملکرد آن‌ها، کمک می‌کند.

ساز و کارهای عملکردی پلتفرم ویکی‌نیکی را به صورت جامع در بخش سئوالات متداول بخوانید.