ویکی‌نیکی چیست؟

«ویکی‌نیکی» با هدف انجام کار خیرخواهانه اثربخش در جامعه و افزایش شفافیت عملکردی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، به ارائه خدمات نوین در حوزه نیکوکاری، می‌پردازد.

«ویکی‌نیکی» پلتفرمی است که به خیریه‌ها در دیجیتالی شدن و حضور موثر در فضای مجازی کمک می‌کند تا از طریق همگام شدن با تکنولوژی‌های روز دنیا،  عملکرد خود را بهبود بخشند.

ساز و کارهای عملکردی پلتفرم ویکی‌نیکی را به صورت جامع در بخش سئوالات متداول بخوانید.