چهارمین شماره از فصلنامه اختصاصی مطالعات و مدیریت امر خیر «آوای خیرماندگار» وابسته به بنیاد خیریه راهبری آلاء منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه راهبری آلاء، چهارمین شماره از فصلنامه اختصاصی مطالعات و مدیریت امر خیر «آوای خیرماندگار» وابسته به بنیاد خیریه راهبری آلاء منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه «آوای خیرماندگار» مطالب متعددی مانند فساد در خیریه‌ها، آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مالزی، مشارکت داوطلبانه راهبردی؛ دستورالعملی برای رهبران سازمان، نوآوری اجتماعی مفاهیم و رویکردها در گفتگو با شوان صدر قاضی و بازنمایی نیکوکاری در رسانه را در برگرفته است.

در بخش پرونده ویژه این شماره به موضوع نیکوکاری در بلایای طبیعی پرداخته‌شده و مطالبی همچون «شبکه ملی خیریه‌ها در بلایای طبیعی»، «یارگیری چهره‌ها در صفحات تاریخ»، «نقش سمن‌ها و شبه سمن‌ها در زلزله سر پل زهاب»، «بسیج سازمان‌های مردمی؛ ضرورت کشوری حادثه‌خیز»، «چالش‌های مسکن‌سازی در بحران‌های طبیعی» و «عامل مؤثر بر کمک‌های مردمی؛ آمار کشته‌شدگان یا تعداد بازماندگان» در این پرونده گردآوری‌شده است.

همچنین نشست‌های تخصصی خیرماندگار، تجربه‌های موفق و ایده‌های نو، معرفی کتاب و گفتگو با مدیرعامل یک خیریه از دیگر مطالب این نشریه است.

شماره ۴ فصلنامه «آوای خیرماندگار» در ۱۲۰  صفحه منتشرشده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه و اشتراک این نشریه به سایت بنیاد آلاء به نشانی ala.org.ir بخش فصلنامه آوای خیرماندگار مراجعه کنند.