«امین حیایی» از مردم و خیرین برای ساخت بیمارستان دعوت کرد و گفت: امروز باید در سراسر کشور بیمارستان‌های مجهز ساخته شود.

«امین حیایی» درباره کمبود بیمارستان‌های تخصصی در کشور گفت: این که مردم در ساخت بیمارستان‌ها مشارکت کنند، اقدام بسیار خوبی است.

وی با اشاره به ساخت بیمارستان‌هایی با اوراق وقفی گفت: این که این بیمارستان بخش‌های مختلفی برای درمان انواع بیماری داشته باشد، بسیار خوب است.

این بازیگر سینما به ساخت یک بیمارستان تخصصی سرطان با اوراق وقفی در کشور اشاره کرد و گفت: ساخت بیمارستان حضرت عبدالعظیم حسنی حرکتی نو در درمان سرطان است.

مطالب مرتبط: بیمارستان وقفی شفا

«امین حیایی» ادامه داد: تا جائی که من می‌دانم هزینه‌های درمان سرطان بسیار بالاست و بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های آن بربیایند و یک بیمارستان موقوفه می‌تواند در کاهش هزینه‌های بیماران سرطانی موثر باشد.

وی همچنین در مورد ساخت بیمارستان تخصصی سرطان بوسیله اوراق وقفی اضافه کرد: این اقدام پسندیدهای است و امیدوارم که هرچه زودتر عملی شود و ساخت آن را به فال نیک می‌گیریم.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: وقتی وقف در مسیر بالا بردن سطح سلامت مردم انجام شود، همه مردم به خصوص نیازمندان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به وقف گفت: امیدوارم سمت و سوی وقف به سمتی برود که مردم بیشترین نفع را از آن ببرند.


منبع: امینانه