کمی صبر کنید...

بنیاد رشد

148588291 98 5,000 تومان ناموجود

امور خیریه بنیاد رشد

حوزه فعالیت تحصیلات
حوزه عملکرد آموزشی - عمرانی
منطقه جغرافیایی تهران

امروزه با اصطلاح "NGO" بسیار مواجه شده‌ایم و جایگاه و تأثیر ژرف آن را در روابط ملی و بین المللی شاهد هستیم. "NGO" مخفف اصطلاح انگلیسی"non–governmental organization" به معنی سازمان غیر‌دولتی است. در زبان فارسی به جای اصطلاح "NGO" واژه «سازمان مردم‌نهاد» - با اختصار «سمن» - انتخاب شده است. 

سمن‌ها یا "NGO"‌ها در كشورهاي مختلف با توجه به فرهنگ موجود در آن كشور، براي انجام امور داوطلبانه با گرايش‌هاي فرهنگي، خيريه‌ای، محيط‌زيست، بشردوستانه و... در چارچوب قوانين كشورها فعاليت مي‌كنند. چیستی و تعریف سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق تحلیل عناصر درون ساخت و مؤلفه‌های آن به‌دست می‌آید. مولفه‌های سازمان مردم‌نهاد عبارتند از :

1- گروه اجتماعی
2- سازمان
3- هویت غیر‌دولتی
4- حیثیت تعاون
5- جهت‌گیری غیر‌‌ انتفاعی


دسته‌بندی