نیکوکار مطمئن
شما یک «نیک‌بان» یا «نیکوکار مطمئن» هستید.


ویژگی‌های شخصیتی شما؛ «نیکوکار مطمئن»

  • شما قویاً معتقد هستید که کمک کردن به دیگران کار درستی است و به همین دلیل باید کمک کرد.
  • منطق و ساختار فکری شما دقیقاً منطبق بر خیریه‌ای است که از آن حمایت می‌کنید.
  • شما به خیریه‌ای کمک می‌کنید که بدانید از پول یا زمان شما بیش‌ترین بهره را می‌برد.
  • دغدغه‌مند هستید و برای شما مهم است که پول یا زمانی که صرف می‌کنید کارایی لازم را داشته باشد.
  • مهربان، منطقی و دارای اعتماد به نفس

 

«نیک‌بان» کیست؟

یک «نیک‌بان»، با توجه به اینکه مهربان، منطقی و دارای اعتماد به نفس کافی است، دوستان و اطرافیان آن‌ها می‌توانند زمانی که به کمک احتیاج دارند روی آن‌ها حساب کرده و به او اتکا کنند.

یک «نیک‌بان» همیشه مصالح را در نظر خواهد گرفت.
فرد «نیک‌بان» به ماموریت‌ها و فعالیت‌های خیریه اطمینان دارد و مایل است برای کمک عضوی از آن خیریه باشد.
«نیک‌بان» فردی عمل‌گرا است و کمک‌های خود را در جایی خرج می‌کند که بداند بیش‌ترین کارایی را خواهند داشت.

یک «نیکوکار مطمئن» یا «نیک‌بان»، دقیقا می‌داند که قرار است چه میزان پول یا زمان را صرف امور خیریه کند.
«نیکوکار مطمئن» همواره در پی راه‌های جدید برای کمک کردن است و راه‌های گوناگون را امتحان می‌کند حال می‌خواهد با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل باشد یا  شرکت درکمپین‌های خیریه و... 

 

شخصیت‌های «نیک‌بان»

 

الناز حبیبی


 

هانا کامکار