نیکوکار وفادارشما یک «نیک‌یار» یا «نیکوکار وفادار» هستید.


ویژگی‌های شخصیتی «نیکوکار وفادار»

  • شما آگاهانه کمک می‌کنید.
  • نسبت به آینده موسسات خیریه‌، خوشبین هستید.
  • دوست دارید به محقق شدن اهداف خیریه‌هایی کمک کنید که منعکس کننده عقاید و باورهای شخصی‌تان باشد.
  • وفادار به اهداف خاصی همچون برابری افراد در جامعه، راه صحیح و اخلاقی، روشنگری و شفافیت عملکردی

 

«نیک‌یار» کیست؟

«نیک‌یار» یا «نیکوکار وفادار»، برای کمک کردن باید موضوع کمک را با عقاید و باورهای شخصی خود مرتبط ببینید.
«نیک‌یار» باید از تاثیر مثبت کمک‌هایش مطمئن باشد.
یک «نیک‌یار» برای کمک کردن، برنامه‌ریزی کرده و معمولاً زمان و پول خود را در اختیار خیریه‌هایی می‌گذارد که می‌داند باورها و ارزش‌های شخصی او را منعکس می‌کنند.

یک «نیک‌یار» در جمع‌آوری کمک، برای اهدافی که برایش از اهمیت بالایی برخوردار است، هوشمندانه عمل می‌کند و برای بدست آوردن منابع بیشتر از فرصت‌ها بهره می‌برد.
یک «نیک‌یار» تا آنجایی که استطاعت داشته باشد کمک می‌کند و به دنبال حامیان بیشتر، برای مقاصد خیریه خود می‌گردد.

«نیک‌یار» به اهداف خاصی همچون ارزش برابری‌های نژادی و اخلاق و... وفادار است و تلاش خود را  برای ایجاد تغییر در دنیای اطرافش متمرکز می‌کند.
دوستان و اطرافیان او را به عنوان فردی غمخوار می‌شناسند و اطمینان دارند اگر کمکی از دستشان بر بیاید دریغ نخواهید کرد. «نیکوکار وفادار» نسبت به خیریه‌ها خوشبین است و اینکه خیریه‌ای بتواند سال‌های متمادی فعال باشد، برای او بسیار ارزشمند است.