نیک یار

 

 شما یک نیک یار هستید؛ یک نیکوکار وفادار.

  • شما آگاهانه کمک می کنید.
  • نسبت به آینده خیریه ها خوشبین هستید.
  • دوست دارید به محقق شدن اهدافی کمک کنید که منعکس کننده عقاید و باورهای شخصی تان باشد.

 

شما به عنوان یک نیک یار، برای آنکه کمک کنید باید موضوع کمک را با عقاید و باورهای شخصی خود مرتبط ببینید. شما باید از تاثیر مثبت کمک هایتان مطمئن باشید. یک نیک یار برای کمک کردن برنامه ریزی می کند و معمولاً زمان و پول خود را در اختیار موسسات خیریه ای می گذارد که می داند باورها و ارزش های شخصی او را منعکس می کند.

شما در جمع آوری کمک، برای اهدافی که برایتان از اهمیت بالایی برخوردار است، هوشمندانه عمل می کنید و برای بدست آوردن منابع بیشتر از فرصت ها بهره می برید. شما تا آنجایی که استطاعت داشته باشید کمک می کنید و به دنبال حامیان بیشتر، برای مقاصد خیریه خود می گردید.

شما به اهداف خاصی وفادار هستید (مثل ارزش برابری های نژادی و ...) و تلاش خود را  برای ایجاد تغییر در دنیای اطرافتان متمرکز می کنید.

دوستان و اطرافیان شما را به عنوان فردی غمخوار می شناسند و اطمینان دارند اگر کمکی از دستتان بر بیاید دریغ نخواهید کرد. شما نسبت به خیریه ها خوشبین بوده و اینکه خیریه ای بتواند سال های متمادی فعال عمل کند، برای شما بسیار ارزشمند است.