«سپیده اعلایی»، بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به هزینه‌های بالای درمان سرطان گفت: وقف می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمان بیماران سرطانی کمک کند.

«سپیده اعلایی» گفت: حضور خیرین بار سنگین هزینه‌ها را از دوش خانواده بیماران بر می‌دارد و به آن‌ها آرامش می‌دهد.

وی به اهمیت وقف در موضوع سلامت اشاره کرد و افزود: هزینه‌های درمان برخی بیماری‌ها بسیار بالاست و نیاز است که در این راه خیرین و واقفین  ورود کنند.

بازیگر سینما ادامه داد: وقف هم یکی از همین امور خیر است که سبب می شود بیمارستان و مدرسه در کشور ساخته شود تا نیازمندان از آن‌ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: با ساخت بیمارستان‌های موقوفه هزینه‌های درمان بیماران کاهش می یابد و این اتفاق مثبتی خواهد بود.

اعلایی ادامه داد: از ظرفیت خیرین و وقف می‌توان برای کاهش هزینه‌های درمان بیماران سرطانی استفاده کرد.